CapitaLand bổ nhiệm ông Kevin Goh là CEO điều hành dịch vụ lưu trú của Ascott và Bà Lew Yen Ping, Tổng quản lý vùng của Ascott tại Việt Nam, Cam-pu-chia và Miến Điện.

Ông Kevin Goh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Tập đoàn CapitaLand, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 để giám sát hoạt động kinh doanh lưu trú của Tập đoàn. Dịch vụ lưu trú là một trong ba trụ cột kinh doanh chiến lược để Tập đoàn tăng trưởng bền vững, cùng với hai trụ cột còn lại là Quản lý Quỹ và Đầu tư / Phát triển. Ông Goh đồng thời vẫn đảm trách cương vị Giám đốc điều hành của The Ascott Limited đã được bổ nhiệm từ năm 2018. Ông Goh đã làm việc với Tập đoàn CapitaLand từ tháng 5 năm 2007, đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại Ascott như Tổng quản lý, Giám đốc điều hành của khu vực Bắc Á và Giám đốc khu vực Đông Nam Trung Quốc. Ông là thành viên chủ chốt của đội ngũ lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các chiến lược tăng trưởng của Tập đoàn.

Ông Kevin Goh 

Bà Lew Yen Ping được bổ nhiệm làm Tổng quản lý vùng của Ascott tại Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Tích lũy gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn và kinh nghiệm làm việc lâu dài tại Việt Nam từ năm 2011 đến nay, bà Lew đã đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng kinh doanh của công ty. Bà đã góp phần cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động, cung cấp các lựa chọn và duy trì dịch vụ lưu trú chất lượng cao, cũng như tối ưu hóa tăng trưởng doanh thu và danh mục đầu tư cho tất cả các tòa nhà lưu trú mà Bà đảm trách. Dưới sự lãnh đạo của Bà, danh mục đầu tư của công ty đã được mở rộng đáng kể đến hơn 7.000 phòng tại 32 tòa nhà trên 11 tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phnom Penh ở Cam-pu-chia và Yangon, Miến Điện.

Bà Lew Yen Ping

 

Nguồn: Capital Land VN