Vista Verde quận 2 | LIFESTYLE ONLINE

Vista Verde quận 2

  • Vista Verde: dự án bàn giao đúng hạn của CapitaLand Việt Nam

    Vista Verde: dự án bàn giao đúng hạn của CapitaLand Việt Nam

    Vista Verde lần đầu giới thiệu ra thị trường vào năm 2014. Vista Verde là dự án nhà ở cao cấp do chủ đầu tư CapitaLand Việt Nam xây dựng cùng với đối tác là công ty Xây dựng – Thương mại Thiên Đức. Dự án gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 (Tháp 1 […]