văn hóa Sài gòn | LIFESTYLE ONLINE

văn hóa Sài gòn

  • 6 nét văn hóa của Sài Gòn mà không phải ai ở lâu cũng biết

    6 nét văn hóa của Sài Gòn mà không phải ai ở lâu cũng biết

    “Ở Sài Gòn phải cố mà tìm cho được một người Sài Gòn chính gốc rồi ngồi xuống nói chuyện, hỏi han, mới biết được cái hào sảng thực sự mà người ta hay nhắc đến là gì!”. Không chỉ là cái tinh thần “hào sảng”, mà nếu được nói chuyện với một người Sài […]