Ung thư phổi

  • Ung thư phổi – Liệu bệnh nhân có quyền hy vọng?

    Ung thư phổi – Liệu bệnh nhân có quyền hy vọng?

    Ung thư phổi là nguyên nhân tử vong do ung thư thường nhất trên thế giới. Tần suất Ung thư phổi tăng dần từ đầu thế kỷ 20 theo đà tăng của hút thuốc lá. Số bệnh nhân tử vong do Ung thư phổi trên toàn thế giới là 0,6 triệu vào năm 1995 đã […]