tv

  • Những “kẻ ăn cắp điện” trong nhà mà bạn không bao giờ nghĩ đến

    Những “kẻ ăn cắp điện” trong nhà mà bạn không bao giờ nghĩ đến

    Dù không dùng nhưng vẫn kết nối với nguồn điện, các đồ điện tử như TV, điện thoại, laptop vẫn âm thầm “rút hầu bao” của người sử dụng đấy! Thế nhưng bạn có hay biết rằng trong gia đình chúng ta ẩn chứa rất nhiều “kẻ ăn cắp điện” giấu mặt không? Nói đơn […]