triệu chứng tụt huyết áp tư thế

  • Chóng mặt và tụt huyết áp tư thế

    Chóng mặt và tụt huyết áp tư thế

    Tụt huyết áp tư thế là tình trạng huyết áp thấp đột ngột khi thay đổi tư thế từ ngồi, nằm chuyển sang đứng. Tụt huyết áp tư thế có thể nhẹ và thoáng qua vài phút. Tuy nhiên, nếu tụt huyết áp tư thế kéo dài thì đó là vấn đề nghiêm trọng. Triệu […]