thịt heo Vietgap | LIFESTYLE ONLINE

thịt heo Vietgap

  • Thịt heo VietGAP giảm giá mạnh đến 49%

    Thịt heo VietGAP giảm giá mạnh đến 49%

    Trước tình hình người nông dân chăn nuôi heo vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra và sản lượng tồn vẫn còn, các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng như “bán hàng không lợi nhuận,” “bán giá sỉ”…  Chiều 10.06, […]