SHE Chocolate

  • “Mẹ Bầu Phải Đẹp” – Dự án cộng đồng dành cho mẹ bầu

    “Mẹ Bầu Phải Đẹp” – Dự án cộng đồng dành cho mẹ bầu

    Sáng ngày 10/9/2018, Mẹ Bầu Phải Đẹp – một dự án dành cho các mẹ bầu được Nữ Hoàng Trí Huệ Việt 2015 (NHTHV) – Trương Ngọc Minh Đăng thành lập đã chính thức được ra mắt trong sự chứng kiến của đông đảo quan khách tham dự.  Dự án nhằm mang đến cho các […]