sâu đục thân mía

  • Sâu đục thân cây mía được bắt làm đồ nhậu ở Thanh Hóa

    Sâu đục thân cây mía được bắt làm đồ nhậu ở Thanh Hóa

    Người dân ở huyện Ngọc Lặc có thể đào được 4 đến 5 kg sâu đục thân cây mía mỗi ngày, giá bán 80.000 đồng/kg. Những ngày này cánh đồng mía ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã khai thác hết chỉ còn trơ lại gốc, cũng là thời điểm người dân đổ ra đồng […]