Radisson Blu Resort Phú Quốc

  • Tập đoàn Radisson Blu và Làng SOS cùng chung tay bảo vệ Trẻ Em

    Tập đoàn Radisson Blu và Làng SOS cùng chung tay bảo vệ Trẻ Em

    Ngày 17. 6. 2019 vừa qua, Đại diện Radisson Blu Resort Phú Quốc đã đến thăm Làng Trẻ Em SOS thành phố Hồ Chí Minh, cùng thực hiện chiến dịch Từ Thiện toàn cầu của Tập Đoàn. Với sứ mệnh là mỗi khách sạn trên toàn cầu sẽ bảo  trợ giáo dục cho ít nhất […]