quoc gia

  • [Infographic] 50 người giàu nhất sống ở đâu trên thế giới?

    [Infographic] 50 người giàu nhất sống ở đâu trên thế giới?

    50 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tập trung tại 12 quốc gia, trong đó Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với 21 người. Môi trường kinh doanh đã có những thay đổi đáng kể trong giai đoạn 1999 – 2019. Nhiều ngành công nghiệp hoàn toàn mới xuất hiện, giúp định hình lại […]