“Quái vật biển” cổ đại 18 xúc tu này có thể là tổ tiên loài sứa lược