Phát hiện thêm hệ thống hang ngầm bí ẩn bên trong Sơn Đoòng

  • Phát hiện thêm hệ thống hang ngầm bí ẩn bên trong Sơn Đoòng

    Phát hiện thêm hệ thống hang ngầm bí ẩn bên trong Sơn Đoòng

    Kết quả khảo sát lần này đã mở ra thêm một trang khám phá mới về hệ thống hang ngầm mới, càng xuống sâu càng mở rộng. Chiều 9/4 tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Bình và nhóm chuyên gia từ Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) công bố kết quả chuyến lặn […]