nhân vật tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản năm 2018

  • 10 nhân vật tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản năm 2018, họ là ai?

    10 nhân vật tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản năm 2018, họ là ai?

    Năm 2018, ngành bất động sản đóng góp đến 5%GDP, tăng trưởng cao kỷ lục 4,33%. Để có được kết quả trên, vai trò của các nhà tạo lập thị trường, các nhà phát triển bất động sản là không hề nhỏ. Theo Tổng Cục Thống kê, năm 2018, hoạt động kinh doanh bất động sản của […]