lời ru của mẹ | LIFESTYLE ONLINE

lời ru của mẹ

  • Lời ru của mẹ – món quà quý nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

    Lời ru của mẹ – món quà quý nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

    “Con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru”. Từ lâu, những lời ru của mẹ đã chảy vào tâm hồn trẻ thơ, nuôi dưỡng những ký ức và hình ảnh tốt lành về lòng nhân ái, đạo lý làm người, tình yêu quê hương, đất nước. Và rồi nó theo […]