khả năng mang thai của người nữ

  • Dư lượng thuốc trừ sâu ảnh hưởng gì đến sức khỏe?

    Dư lượng thuốc trừ sâu ảnh hưởng gì đến sức khỏe?

    Dư lượng thuốc trừ sâu trên rau củ quả có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai của người nữ, theo một nghiên cứu gần đây. Nghiên cứu phát hiện ra rằng người nữ ăn rau củ quả có mức dư lượng thuốc trừ sâu cao thì khả năng có con kém hơn và […]