Hôn nhân hạnh phúc | LIFESTYLE ONLINE

Hôn nhân hạnh phúc

  • Đàn bà thông minh, hãy thôi nghĩ đến chuyện giữ chồng

    Đàn bà thông minh, hãy thôi nghĩ đến chuyện giữ chồng

    Từ xưa, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nghĩa là đàn bà khi thành gia thất phải tề gia nội trợ, còn việc lớn là việc đàn ông. Hôn nhân hạnh phúc Từ xưa, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nghĩa là đàn bà khi thành gia thất phải […]