Giáo sư VinaCapital

  • Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019

    Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019

    Trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, kinh tế Việt Nam đã đạt đến ngưỡng rất khả quan. Từ khi cuộc Khủng hoàng tài chính toàn cầu kết thúc vào năm 2012, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Việt Nam vẫn […]