cuộc đòi anh vũ

  • Cuộc đời truân chuyên của nghệ sĩ hài Anh Vũ

    Cuộc đời truân chuyên của nghệ sĩ hài Anh Vũ

    Nghệ sĩ hài sinh ra trong gia đình nghèo, từng một lần lỡ dở hôn nhân, mắc bệnh ung thư và ra đi nơi đất khách quê người. Nghệ sĩ hài Anh Vũ sinh năm 1972 trong một gia đình nghèo khó, không hề có truyền thống làm nghệ thuật. Cha mẹ anh đều là […]