Công ty Cổ phần Ẩm thực Chảo Đỏ | LIFESTYLE ONLINE

Công ty Cổ phần Ẩm thực Chảo Đỏ

  • Chảo Đỏ đầu tư vào chuỗi nhà hàng Quán Ụt Ụt

    Chảo Đỏ đầu tư vào chuỗi nhà hàng Quán Ụt Ụt

    Ngày 11/01/2018, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Ẩm thực Chảo Đỏ chính thức công bố đầu tư vào Chuỗi nhà hàng đồ nướng Quán Ụt  Ụt và BiaCraft. Cùng với sự đầu tư tài chính vào quán Ut Ụt, Chảo Đỏ đồng thời hỗ trợ cho chuỗi nhà hàng này về các lĩnh vực: […]