Con “quái vật” nhỏ bé này đang nắm giữ bí quyết trường sinh bất tử của nhân loại