Chizza Rong Biển

  • 49k/miếng Chizza rong biển – ưu đãi giờ vàng

    49k/miếng Chizza rong biển – ưu đãi giờ vàng

    Tin nóng! Tin nóng! Chỉ 49K cho Chizza Rong Biển với  100% Đế Là Gà, chỉ duy nhất tại nhà hàng KFC từ 10h đến 16h mỗi ngày! Chizza Rong Biển, là một loại pizza có 100% đế làm từ Gà rán với hương vị hoàn toàn mới từ phô mai mozzarella nóng chảy phủ lên […]