Chất làm ngọt nhân tạo

  • Chất làm ngọt nhân tạo không có tác dụng giảm cân

    Chất làm ngọt nhân tạo không có tác dụng giảm cân

    Các chất làm ngọt thay thế đường trong nhiều loại thực phẩm như: soda kiêng, kẹo không đường,… đang được tranh luận về tác dụng giảm cân. Một số nghiên cứu mới đây nhất cho thấy các chất làm ngọt thay thế thật sự không có tác dụng giúp giảm cân. Các chuyên gia đánh […]