CapitaLand Hope Foundation

  • CapitaLand xây trường mẫu giáo Lệ Xá CapitaLand Hope

    CapitaLand xây trường mẫu giáo Lệ Xá CapitaLand Hope

    Công ty CapitaLand với thế mạnh trong ngành bất động sản đã hợp tác cùng chính quyền địa phương để xây nên ngôi trường mầm non đầu tiên trong hệ thống trường Hope School. Trường mầm non Lệ Xá CapitaLand Hope ở Việt Nam vừa khánh thành, đánh dấu ngôi trường thiện nguyện thứ 28 […]