Bộ Giáo dục và Đào tạo | LIFESTYLE ONLINE

Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Bộ GD&ĐT sửa đổi làm tròn điểm thi THPT quốc gia

    Bộ GD&ĐT sửa đổi làm tròn điểm thi THPT quốc gia

    Kỳ thi THPT quốc gia 2018, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài thi được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Năm 2017, Bộ GD&ĐT lấy đến 0,25 điểm, không quy tròn điểm. Dự thảo sửa đổi một số điều do Bộ GD&ĐT công bố liên quan thí sinh tự do, về việc […]