Prudential chung tay hành động cùng người dân việt nam vượt qua Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) đã phối hợp cùng nhiều đơn vị để thực hiện các hoạt động quyên góp và hỗ trợ khẩn cấp, góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19. Ước tính … Đọc tiếp Prudential chung tay hành động cùng người dân việt nam vượt qua Covid-19